రకుల్ మారిపోయింది !

రకుల్ మారిపోయింది ! రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ , ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో బాగా వినిపిస్తున్న పేరు , ఈ అమ్మాయికి చాలా మందే ఫాన్స్ ఉన్నారు. కాని ఇంత అందమైన అమ్మాయి ఒక్కప్పుడు ఎలా ఉందో మీరే చూడండి . అవును తను రకుల్ , సినిమాల్లోకి అడుగు పెట్టక ముందు టాలీవుడ్ లోని ఒక సినిమా కి ఇచ్చిన ఆడిషన్ లో రకుల్ ఇలానే ఉంది, GLAMOUR FIELD గా పేరున్న సినిమా industry … Continue reading రకుల్ మారిపోయింది !

Advertisements