చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్‌ కుమార్తె వనజ వివాహమహోత్సవం – 1

చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్‌ కుమార్తె వనజ వివాహమహోత్సవం | చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్‌ కుమార్తె వనజ వివాహమహోత్సవం
Popular Leader V Chinna Srisailam Yadav’s Daughter Vanaja Wedding with Mahendar Yadav held at Image Gardens Madhapur on Friday April 21st.
Megastar Chiranjeevi, Talasani Srinivas Yadav, Naayani Narasimha Reddy, Bandaru Dattatreya, Suman, Anjan Kumar Yadav, Revanth Reddy, Jagga Reddy, Maganti Babu, Shabbir Ali, Mukhesh Goud, C Kalyan, B Gopal, Paruchuri Venkateswara Rao, Shivaji Raja, Malkapuram Shivakumar, Komaram Venkatesh, Kadambari Kiran, Hema, Udayabhanu, Vandematharam Srinivas, Sairam Shankar, Bahubali Prabhakar, Vimalakka and a host of others attended Vanaja and Mahendar’s wedding.

aa (126)

Advertisements

free to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s